Kategorier
Solceller

Förnybar energi med solceller i Västerås

Solceller i Västerås och Mälardalen med batterilagring. Miljövänlig investering för att minska elräkningen och öka hållbarheten. Lär mer för information!

Solenergi har blivit en viktig del i övergången till grönare energikällor. Tekniken bakom solceller har utvecklats avsevärt och med dagens lösningar kan både villaägare och företag dra nytta av solens kraft. Att installera solceller innebär inte bara en ekonomisk långsiktig vinst, utan det bidrar också till att minska det ekologiska fotavtrycket. Solceller omvandlar solljuset till elektricitet, vilket minskar behovet av fossila bränslen och är en miljövänlig energikälla.

I Västerås och Mälardalen finns kompletta lösningar för solcellssystem, som inkluderar allt från planering till installation och underhåll. Med rätt utformade system kan fastigheter i dessa områden maximeras för att fånga så mycket solenergi som möjligt. Bra solinstrålning och väl utvalda komponenter bidrar till höga energibesparingar.

Fördelarna med solceller i Västerås

En av de största fördelarna med att välja solceller i Västerås är möjligheten att utnyttja den solinstrålning som Mälardalen bjuder på. Många fastigheter har bra förutsättningar för att effektivt omvandla solljus till energi. Dessutom är det en investering som ger långsiktiga besparingar genom att minska elräkningen och öka fastighetens värde.

Den tekniska utvecklingen av solceller har även gjort det möjligt att inkludera smart batterilagring. Dessa system kan lagra överskottsenergi som produceras under soliga dagar, för användning på molniga dagar eller under natten. Detta leder till en jämn energitillgång och ytterligare ekonomiska fördelar. Med expertis inom både bygg- och energilösningar kan anskaffning och installation av solceller i Västerås vara ett klokt och miljömedvetet val för både privatpersoner och företag.

Ta reda på mer genom att besöka: solarinvest.se

Kategorier
Solceller

Trygg elförsörjning med solceller för lantbruk

Den lantbrukare som vill ha en stabil försörjning av elektricitet till en låg kostnad bör undersöka förutsättningarna för att investera i solceller för lantbruk

Det finns en kategori av yrkesfolk som ständigt följer upp väderleksrapporterna i radio och TV, nämligen lantbrukare. Sådden ska göras vid bästa möjliga väderförhållanden och därefter behöver en lantbrukare en lagom blandning av sol och regn fram till skördeperioden. Solljus krävs för att fotosyntesen ska fungera, men den senaste tiden har solen fått en ny funktion.

Att kunna utnyttja solens ljus för att kunna producera egen elektricitet på gården har varit en dröm för många bönder. Men oftast har det betraktats som en utopi och tvivlarna har varit flera. De senaste tjugo åren har dock tekniken för solceller utvecklats dramatiskt. Solpanelernas effektivitet har ökat och priserna för en anläggning har minskat. 

Solceller för lantbruk – förutsättningar och kalkyl

De flesta jordbruk har bra förutsättningar för att investera i solceller på gården. Taken på stallbyggnader har oftast stor yta och de skyms sällan av träd eller skorstenar. Det kan också finnas tomtmark som inte utnyttjas och då kan det passa att placera solpaneler på marken. Den viktigaste faktorn är naturligtvis att ett lantbruk har en stor förbrukning av elektricitet. Mjölkmaskiner och anläggningar för utfodring drivs av el och därtill kommer behov av belysning dygnet runt. 

Går det då att ekonomiskt räkna hem en anläggning med solceller för lantbruk? En bondes lönsamhet påverkas i allra högsta grad av kostnaden för insatsvaror. Vegetabilierna kräver utsäde och gödselmedel. Kostnader för drivmedel är ett gissel. Det värsta är kanske att bondens intäkter och kostnader styrs av priserna på världsmarknaden. 

Installation och drift av solceller för lantbruk

Genom att installera solpaneler kan en lantbrukare ta kontroll över sina kostnader för elektricitet. Solen skiner oavsett hur priset på den europeiska elbörsen går upp och ner. Behovet av att köpa el från det fasta elnätet minskar och den totala kostnaden för el kan kapas rejält. Till det kommer att bonden kan driva sin gröna näring med fossilfri solenergi.

Idag har flera jordbrukare i vårt land investerat i solceller för lantbruk. Det finns flera referensanläggningar att studera. En leverantör av solceller hjälper självfallet till med ett projekt. Det kan handla om tillståndsfrågor fram till installation och idrifttagning samt uppföljning av en anläggning.